Месечен Архив: май 2013

Биографиите на министрите в кабинета Орешарски

index

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ – министър председател

Пламен Орешарски е на 53 години, завършил е УНСС, магистърска програма Финанси и кредит. Той е доктор по икономика. Има допълнителни квалификации от САЩ. Той ръководи преговорите за уреждане на дълговите преговори на България. Всички споразумения редуцират размера на българския дълг и създават благоприятни условия за изплащането му. Пламен Орешарски е член на екипа, който въвежда валутния борд в България. Той е бил зам.-ректор на УНСС. Министър на финансите в кабинета Станишев и заместник финансов министър в кабинета Костов. Автор на редица важни стратегически документи и програми в сферата на фискалната и парична политика.

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА – заместник министър-председател по еврофондовете и министър на правосъдието

Зинаида Златанова е ръководител на представителството на ЕК в България от 2008 до 2013 г. Преди това от 2001 г. до 2007 г. тя е директор на дирекция по въпросите на ЕС в Министерския съвет. Има опит като началник на отдел европейска интеграция в Министерството на околната среда и водите. Магистър по право. Владее английски, немски и руски.

ПЕТЪР ЧОБАНОВ – министър на финансите

Доц. д-р Петър Чобанов е преподавател по международни финанси в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Финанси”. От май 2009 г. до юни 2010 г. той е председател на Комисията за финансов надзор. От октомври 2005 г. до май 2009 г. е изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози. Като такъв се е занимавал с изработване на независими и обективни макроикономически анализи и прогнози, макрорамка на държавния бюджет и симулации на алтернативни икономически политики. Като изпълнителен директор на Агенцията Петър Чобанов е участвал лично в създаването на стратегическите програмни документи на Република България, в т.ч. Конвергентната програма, Националната програма за реформи, Националната стратегическа референтна рамка. Преди това е главен експерт в БНБ, където разработва анализи и регулярни тримесечни стратегии за управление на международните валутни резерви. Има редица публикации. Владее английски и руски език.  

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ – министър на икономиката и енергетиката

Доц. д-р Драгомир Стойнев е избран за народен представител в 42-рото НС. В 41-то НС е председател на постоянната комисия по труда и социалната политика. От 2007 г. до 2009 г. е икономически съветник на министър-председателя на Р България. Магистър по икономика от Университет Париж 1 Пантеон – Сорбона, Париж, Франция. Обучения и кмалификации: по разработване и оценка на обществени политики във Висшето училище по публична администрация (ENA), Франция, по модернизация на държавната администрация  на персоналния мениджмънт във Федералната академия по публична администрация, Германия и по Глобално икономическо сътрудничество и възстановяване към Департамента за държавния бюджет за образование и културни дейности, Програма на Института за международно обучение (IIE), Вашингтон, САЩ. Владее френски, английски и руски.

ИСКРА МИХАЙЛОВА – министър на околната среда и водите

Искра Михайлова е избрана за народен представител в 42-рото НС. От 2009 г. до 2013 г. е депутат и председател на постоянната комисия но околна среда и води в НС. Като заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (2005-2009 г.), тя е ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”. Владее английски и руски език.

ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА – министър на регионалното развитие

От 2011 г. досега Десислава Терзиева е директор на дирекция „Стратегическо развитие и координация” в Министерския съвет. Преди това оглавява дирекцията „Европейска координация и международно сътрудничество” в Министерството на държавната администрация и административната реформа. Има опит и като директор на дирекция „Национална транспортна политика” в Министерството на транспорта и съобщенията. От 1991 до 2001 г. заема различни позиции в МРРБ. Магистър по право. Владее английски, френски и руски език.

ИВАН ДАНОВ – министър на инвестиционните проекти

Проф.д-р арх. Иван Данов е работил под над 250 проекти, ръководи катедрата „Жилищни сгради” в Университета за архитектура, строителство и геодезия, замени колегата си арх Тихолов, заради обществен натиск.  

ХАСАН АДЕМОВ – министър на труда и социалната политика

Д-р Хасан Адемов е избран за народен представител в 42-рото НС. Председател на Комисията по труда и социалната политика в 40-тото НС, заместник-председател на същата комисия в 41-то НС. Лекар. Владее турски и руски език.

ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ – министър на културата

Д-р Петър Стоянович е доктор на философията и магистър по история на Университета във Виена, Австрия. Завършил е Немската гимназия в София. Бил е Парламентарен секретар и Началник на кабинета на министъра на външните работи (1998-2001). Международен секретар на СДС (2001-2003), политически секретар и председател на „Движение Гергьовден” (2004-2009). От 2009 г. е журналист, автор на научна литература и колумнист на вестник „Преса”. Владее английски, немски и руски език. Баща на две деца. Хоби: подводен риболов, лов, кулинарство.

АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА – министър на образованието

Проф. д-р Анелия Клисарова, д-р на науките, е избрана за народен представител в 42-то НС от Варна. От 2003 г. досега е началник на „Център за образна диагностика и лъчелечение” в МБАЛ „Св. Марина”, Варна. Тя е два мандата ректор на Медицински университет – Варна. Завършва Медицинския университет във Варна, специалност „Медицинска радиология”. Магистър по здравен мениджмънт. Има редица обучения, специализации и курсове по нуклеарна медицина. Доктор хонорис кауза на Университета “Овидиус” – Констанца, Румъния, доктор хонорис кауза на Одеския медицински университет – Украйна, Златен медал „Алберт Швайцер” – Полска академия на науките.

ТАНЯ АНДРЕЕВА – министър на здравеопазването

Д-р Таня Андреева е изпълнителен директор на ІІ СБГАЛ „Шейново” ЕАД. Била е председател на Съвета на директорите на ІІ СБГАЛ „Шейново” и на ІV МБАЛ ЕАД. Завършва Медицинския факултет към Медицинския университет в София, специалност „Акушерство и гинекология.” Магистър по „Здравен мениджмънт” в Медицинския университет, София и по „Управление на човешките ресурси” в Нов български университет. Владее френски и руски език. Омъжена с едно дете.

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА – министър на младежта и спорта

Проф. Марияна Георгиева е професор по български език (когнитивни и синтактични измерения на езика); общо и сравнително езикознание,  доктор по филология, доктор на филологическите науки. Професор в ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин” при БАН, професор в УНИБИТ. От 2001 г. до 2010 г. е директор на дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” в Министерството на образованието, младежта и науката. Била е преподавател в Бургаския свободен университет.                        

ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ – министър на вътрешните работи

От 2012 г. до май 2013 г. д-р Цветлин Йовчев е Началник на кабинета на Президента на Р България. Съветник в МС (2011-2012). Председател на ДАНС (2009-2011). Има дълъг опит в Националната служба за сигурност (1993-2007) – на всички ръководни длъжности. Завършва Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” във Варна. Магистър по икономика на СУ „Св. Климент Охридски” и „Еразмус юнивърсити”, Ротердам. Владее английски и руски език.

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ – министър на отбраната

Ангел Найденов е избран за народен представител в 42-то НС. Депутат в 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то НС. През 2009 и 2010 г. е член на Комисията по външна политика и отбрана, от 2009 г. е зам. председател на Комисията по външна политика и отбрана и член на постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба „Военна информация” към Министерство на отбраната. Бивш кмет на Димитровград. Бивш областен управител на Хасково. Завършва висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варна, специалност „инженер – навигатор”.

КРИСТИАН ВИГЕНИН – министър на външните работи

От 2009 г. досега Кристиан Вигенин е член на Европейския парламент, 7-ми парламентарен мандат. Член е на комисията по външни отношения, координатор на групата на социалистите и демократите в комисията. Заместник-председател е на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. От 2006 до 2009 г. е член на Европейския парламент, 6-ти парламентарен мандат. Народен представител в 40-то НС на Р България. Завършва УНСС, София, специалности „Макроикономика” и „Международни отношения”. Владее английски, немски, френски и руски.

ДИМИТЪР ГРЕКОВ – министър на земеделието и храните

Проф. Димитър Греков е втори мандат ректор на Аграрния университет в Пловдив. Доктор на селскостопанските науки. Заместник-председател на бизнес-научен съвет към МЗХ в момента. Владее английски и руски език. 

ДАНАИЛ ПАПАЗОВ – министър на транспорта

Данаил Папазов е изпълнителен директор на „Пристанище Варна” ЕАД от 2001 г. досега. Магистър, специалност „Корабоводене” на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варна. Професионална диплома по мениджмънт, стопанско управление, Нов български университет. Владее английски и руски.

 

 

 

Кабинетът Орешарски е факт

index

На съмненията и интригите е сложен край. Правителството на Пламен Орешарски е факт. Двете парламентарни сили БСП и ДПС гласуваха положително, а атакистът Волен Сидеров със собствения си глас спомогна при формиране на кворума.  И правилно. Страната ни има нужда от работещи институции. Е, те невинаги са на очакваното от българите ниво, но и българите не винаги сме на очакваното от самите нас ниво. Каквито сме ние като колективен  потенциал и енергия, такива са и институциите ни. Ако си дадем сметка за това и вземем, че се харесаме и заобичаме, може и да ни се получи съвместната грижа за общия ни дом.

Биографията на Орешарски и съставът на кабинета дават заявка за по-добра политическа практика като управленски и експертни качества от кабинета Борисов – лутащ се между желанието да овладее всичко в държавата и желанието да бъде харесван – от народа, от Европа, от САЩ, от арабските страни, от Китай, за когото и да се сетите, няма да е грешка. Разкъсвана между криминалния си произход и претенцията си да бъде дясна и демократична партия, бореща се със своите политически инженери, ГЕРБ не успя да се научи да  управлява. Предстои ни да видим дали  ще усвои парламентарни навици. Началото е неокуражително. Инфантилното влизане и излизане от храма на демокрацията – Народното събрание, на герберските депутати, предшествано от  кимване с глава на вожда, напомня разсърдени деца, които тупат юмруци и се заканват да си го върнат. Повтаряните от Борисов жалки мантри са лишени от въображение, няма с какво да изненадат никого, което е белег за това, че той няма какво повече да даде на политиката в България. Поостарял, непоумнял, без визия за бъдещето на страната, Борисов се таралежи, но не се учи. Нито от успеха, нито от загубите. Нежелаещ да приеме, че това е желязната логиката на човешките общества, в които свинарят Ивайло може да стане цар, но и царуването и бъдещето му са обречени на кратковременност и неуспех. Траен и успешен е само споменът за тях, а този спомен е за “свинарска работа”, но не за политика, претендираща за модерност, демократичност и успех.

Снимка: Капитал

Минирано поле и скелети в гардероба, но вътре в кабинета

index

 Проф. д-р арх. Иван Данов е новото лице в кабинета „Орешарски”. Това обяви самият кандидат за премиер на влизане в президентството днес . По думите му предишният номиниран за министър на инвестиционното проектиране арх. Калин Тихолов сам се оттеглил. Причината, която изтъкна Пламен Орешарски, е „за да не се затруднява диалога с гражданските структури”. Отказът е резултат от мощната вълна на недоволство,  изригнала вчера в социалните мрежи след обявяването на проектосъстава на бъдещия Министерски съвет. Най-много негативизъм събра скандалният архитект Тихолов, който отрече в специално писмо до медиите, че е свързан с т.нар „Дюнигейт”. Все пак се оттегли, а следващият също идва от УАГС. Справката в сайта на университета сочи, че той ръководи катедрата „Жилищни сгради”, има солидна академична биография и практически опит. Така вчерашният гаф на конструкторите на кабинета беше частично  поправен, но дори и в средите на мандатоносителя БСП, този състав остава неодобрен. Според журналиста Иво Христов, определящ себе си като ляв човек, и един от рупорите на интернет интелигенцията:  “в кабинета няма представители на партийното червено войнство с изключение на Ангел Найденов” и още -”няма основание за притеснения у десните избиратели,защото кандидатите за министри са в дисонанс с политическата платформа на БСП.” Дали Сергей Станишев осъзнава какъв пророчески заряд носят думите му за минното поле и заложените капани на кабинета Орешарски? До вчера тези съмнения логично се асоциираха с предишното правителство на ГЕРБ, но днес лъсна политическата гнусиология, която отблъсква с поквареност и безнравственост. 2/3 от хората в този кабинет имат „скелети в гардероба”. Да, няма грешка и тази метафора е от речта на Станишев при получаването на проучвателния мандат на „Дондуков”2. Какви ли са мрачните тайни на   шефа на варненското пристанище, оцелял в морските бури и най-вече при високобаловите вълнения на ГЕРБ, полимимикриращата гинеколожка от „Шейново”, обвързана чрез общ наследник с културния философ, мразещ софиянците с провинциални корени, варненската специалистка по нуклеарна медицина и оздравителни връзки с трибуквена групировка (но тя не е единствена) и най-вече на  бившия дансаджия, който концентрира цялата информация на държавата и първенците? За професорката по синтаксис се знае, че била студентската любов на Лютви Местан и ако не трябваше да отговаря за спорта и младежта, нейната история би изглеждала дори симпатична, далеч от Станишевата метафора. Стилистичната фигура на шефа на ПЕС обаче е напълно валидна за вицето Зинаида Златанова, а справка в търговския регистър доказва бизнес връзки от 2007 г с младоженката Моника Станишева. Според антрополога Александров обаче кандидатурата й е “Силна заявка за европейската ориентация на бъдещото правителство”. В целия кабинет двама души си седят на мястото – Петър Чобанов и Хасан Адемов, който по думите на  Александров е “един от най-добрите експерти в областта на социалната политика”, въпреки плъзналите спекулации, че дипломата за второто му висше образование по Здравен мениджмънт е фалшива. С  малки забележки и  още двама – Димитър Греков и Драгомир Стойнев – могат да бъдат приети без опасения. Всички останали компроментират Пламен Орешарски, поставят под съмнение технократското му самочувствие и амбициозни заявки за връщане на нормалността в политическия и обществен живот. На фона на казаното дотук успокоително звучат думите на познавача на родната народопсихология Харлан Александров – ” В предложения кабинет има стремеж към продължаване на дясноцентристката и либерална линия, което е белег за кураж” и “Хората от бизнеса се чувстват по-спокойни след избора на правителствения състав”.  Пътят към ада обаче казват бил осеян с добри намерения. И това не е метафора, г-н Премиер! Май не сте чули гласа на улицата, според някои ваши критици. С поздрав: Клюкарката!

Снимка: www.24chasa.bg