Tag Архиви: употреба

Употреба на малки букви

Presentation1

1.С малка буква се пишат думите: изток, запад, север, юг, които участват в състава на съставни собствени названия, но не са тяхна първа съставка:

Примери: Близкия(т) изток, Средния(т) запад, Далечния(т) изток

2. С малка буква се пишат прилагателните имена източен, западен, северен, южен и производните им, когато не са първа част на съставно собствено име:

Примери: Цял ден духа южен вятър./През деня ще бъде слънчево.

3. Имената на жители на населени места, области, държави, континенти:

Примери: клисурец, пловдивчанин, планинец, добруджанец, родопчанин, западняк, руснак, португалец, азиатец, австралиец и др.

4. Имената на раси, племена, етноси, религии, както и названията на лица според расова, етническа, племенна или религиозна принадлежност:

Примери: индианец, метис, славянин, християнин, мохамеданин, римлянин и др.

 

 

Употреба на малки букви

Presentation1

С малка буква се пишат думите, които не са собствени имена. Към тях спадат:

1. Имената на дните на седмицата, месеците, сезоните, календарните периоди:

Примери: сряда, вторник, май, януари, пролет, есен, столетие, век, милениум и др.

2. Думите: изток, запад, север, юг. североизток, югозапад, северозапад, югоизток,

- когато назовават световните посоки:

Пример: Родопите са на юг от Пловдив.;

- когато участват в съставни собствени названия , но не са тяхна първа съставка:

Пример: Близкия (т) изток, Дивия (т) запад и др.

3. Прилагателните източен, западен, северен, южен и техни производни, когато не са първа част на съставно собствено име.

Пример: Ще духа силен северен вятър./ В западните райони има мъгли.

 

Употреба на главни букви

Presentation1

1. С главна буква се пишат имената на букви, когато са части от съставни собствени имена:

Примери: Ай Ти Си медия (ITC), Би Би Си (BBC), Си Ен Ен (CNN) и др.

2. С главна буква се пишат някои прилагателни имена , образувани от собствени имена:

- Притежателни прилагателни имена, образувани от имена на лица ( лични , фамилни, псевдоними):

Примери: Вазов роман, Ботева поезия, Дарвинова теория, Менделеева таблица, Нобелова награда и др.

- Сложни притежателни прилагателни имена, образувани от имена на лица, се пишат с главна буква при всяка част:

Примери: Иван – Александрово евангелие, Елин -Пелинов разказ, Австро – Унгарска империя, Кирило – Методиеви преводи и др.

- С две главни букви и разделно се пишат имена на населени места, образувани от лично и фамилно име, както и от приложение и лично или фамилно име:

Примери: Иван Вазово, Захари Стояново, Братя Даскалови, Поручик Чунчево, Иван Шишманово и др.